top of page

MENINGSFULL ARBETSTRÄNING

Vi erbjuder personer med lång tid utan arbete, kontinuerlig och meningsfull arbetsträning i en positiv och kreativ miljö med systematiskt stöd. Syftet är att deltagarna stärker tron på sina förmågor och möjligheter, utvecklar sitt eget kunnande och upptäcker nya förmågor hos sig själv som kan leda till arbete.

Områden hos oss

 • Lokalvård

 • Vaktmästeri

 • Konferensservice

 • Administration

 • Reception

 • Lo:bot IT-support

 • Säljassistent

Person som sitter vid ett skrivbord och jobbar vid en bärbar dator
Person som sätter upp en gardin framför en dörr

Förväntat resultat

Att deltagarna genom vår arbetsträning ser och kan använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och ökar anställningsbarheten.

Arbetsträningen består av:

 • En arbetsträningsperiod som syftar till en mätbar ökning av anställningsbarheten

 • Yrkesrolls- och personlig utveckling

 • Kompletterande insatser till Arbetsförmedlingens matchning

 • Referens för fortsatt karriär

 • Stora kontaktytor mot både företag, företagare och kunder som finns i Leias nätverk

 • Möjlighet till fördjupad arbetsträning med mätinstrument

Leia-metoden

Syftet med Leia-metoden är att öka människors anställningsbarhet och kompetens samt tron på sin arbetsförmåga.

Vi erbjuder meningsfulla arbetsträningsplatser för personer på väg tillbaka från arbetsmarknaden.

Leia-metodens grund är tron på människans vilja, förmåga och potential. Samt tron att olikheter berikar och bidrar. Vi ser att med arbetsträning, stöd och sammanhang finns möjligheterna att se och använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och därmed öka anställningsbarheten.

Kopplat till programmet finns arbetshandledare som fördelar och leder arbetet. Handledarna är utbildade enligt International Coach Federation, ICF.

Två personer som sitter vid ett bord inne i ett konferensrum
Receptionist vid receptionsdisk

Programmets innehåll och form

 • Arbetsträningen inleds med en inventering av deltagarens intresse, styrkor och önskningar kring arbete. Deltagarna går igenom sina kan – vill – bör frågor

 • Inventeringen utgör underlag för deltagarens arbetsuppgifter

 • En skriftlig uppdragsöverenskommelse med ”spelregler, förväntningar och arbetsuppgifter görs mellan deltagaren och Leia

 • Tillsammans med handledaren skrivs ett utvecklingsavtal som stödjer utvecklingen mot ökad anställningsbarhet och personlig utveckling

 • Avtalet är en uppföljningsbar överenskommelse mellan deltagaren, Umeå kommun, Arbetsförmedlingen och Leia

 • Under arbetsträningen handleds deltagaren i det praktiska arbetet

 • Leias nätverk spelar en stor roll för deltagarna.

Dokumentation och referenser

Under arbetsträningen dokumenterar handledaren deltagarens framsteg och styrkor. Inför slutet av arbetsträningen sammanfattar handledaren och deltagaren dessa i en utvärdering. Utvärderingen ligger till grund för Leias rapportering till Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Utvärderingen utgör samtidigt en del av grunden till det sociala bokslutet för Leia Vision.

Efter avslutad arbetsträning kan deltagaren använda Leia som referens. Deltagarna kan också få fler direkta referenser från företagarna som de kommit i kontakt med på Leia Vision.

Person som jobbar framför en dator med en ritplatta
Två personer som står lutade mot en receptionsdisk

Börja hos oss

Vi tar inte emot ansökningar. Är du intresserad att arbetsträna hos oss, kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller kommunen.

Är du handläggare så är du välkommen att kontakta oss här!

bottom of page